Vítejte,

Uživatelské jméno:

Heslo:


Pamatuj si mě

[ ]
[ ]
[ ]


Podpořte nás!VEŘEJNÝ ZÁVAZEK TERÉNNÍ SAS COMPITUM
Poskytování sociální služby ukončeno k 31.12.2023.

Posláním terénní SAS COMPITUM je poskytování podpory rodinám s dětmi, jejichž harmonický vývoj je ohrožený nepříznivou situací, kterou není rodina sama bez pomoci schopna překonat. Prostřednictvím sociální služby přispíváme k sociálnímu začlenění rodiny, s individuálním zaměřením na jednotlivé členy rodiny a s respektem k rodině jako celku.

Cílem služby je stabilizace rodiny, nácvik a posílení dovedností jejich členů, díky kterým bude rodina jako celek schopna fungovat samostatně i po ukončení služby (jak v rámci vztahů uvnitř rodiny, tak i navenek vůči společnosti).

Principy služby

  • COMPITUM znamená rozcestí. Jako rozcestí vnímáme problém, se kterým se na nás rodina obrací. Naše služba je Cestou, která vede k jeho řešení, osamostatnění uživatele a jeho funkčnímu kontaktu se sociálním prostředím.

  • Respektuje Osobnost uživatele, vychází z jeho osobního cíle a není direktivní, klient nemůže řešit problém, který jako problém nevnímá, způsobem, kterému nerozumí nebo s ním nesouhlasí.

  • Služba je realizována v Místě bydliště klienta, na základě rovného přístupu, každý rodič/ zák. zástupce dítěte má Právo požádat o službu, pokud žije v Libereckém kraji, v ORP Jablonec nad Nisou a Železný Brod (obcích s rozšířenou působností).

  • Respektuje Individuální rodinný systém, zachovává důstojnost členů rodiny a je poskytována co nejpřirozeněji, diskrétně, bezpečně a odborně v domácnosti uživatele. Díky tomu nemá klient problémy s porozuměním doporučení a jejich aplikací do rodinného systému.

  • Termín pravidelných návštěv je dohodou mezi klientem a pracovníkem. Ten nedělá bez vědomí klienta kroky, se kterými klient nesouhlasí.

  • Užívání služby je bezplatné.

  • Pracovníci jsou Motivovaní, kvalifikovaní a společně s klientem postupují podle klientem schváleného individuálního plánu.

Okruh osob

Našimi klienty jsou rodiče (náhradní rodiče), kteří se starají o dítě ve věku 0-18 let (do19 let věku dítěte v případě, že se dítěti nepodařilo dokončit vzdělání nebo to vyžadují jeho specifické potřeby).